Ingatlanközvetítői szerződésben, mely határozatlan időre lett megkötve és nem kizárólagos, köthet e ki felmondás esetére díjat?

Családi házunkat szerettük volna eladni, de mivel nem kaptunk megfelelő ajánlatot, úgy döntöttünk, maradunk. Erről értesítettem az ingatlannal foglalkozó ingatlanközvetítőket is, akik tudomásul is vették. Egyet kivéve, aki ezt tudomásul vette 25.000 ft felmondási díj megfizetése mellett. Erre rögtön válaszoltam, hogy rendben, akkor az eredeti határidőig foglalkozhat továbbra is az ingatlannal. ( Az eredeti szerződés határozatlan időre szólt, de kézzel utólag lett rá írva a dec.31-i határidő az ár miatt. Válaszként közölte, hogy a felmondást ő komolyan vette és fizessek. Jelzem a 2 levél között 18 nap telt el és a hirdetése továbbra is fent van az interneten. Erről fénykép ill képernyő kép is készült. Kérdésem, hogy jogos e a követelése. Sajnos nekem nincs példányom a szerződésről. Ragaszkodhatok e ahhoz számlát adjon, illetve másolatot a szerződésről ami a követelés alapját képezi.
Köszönettel:


Hozzászólások

Dr. Kovács Zsolt Csaba 2019. november 27., 16:34:28

Üdvözlöm, álláspontom szerint csak károkozás esetén megalapozott a közvetítő igénye, de a kár jogszabályi feltételeit a közvetítőnek kell bizonyítania. Nyugodtan hivatkozhat a többi közvetítői szerződésre is, hogy azokban - mivel azok járnak a helyes úton - nincs ilyen szerződéses kitétel.

A Legfelsőbb Bíróság 3/2006. jogegységi határozatában kimondta, hogy a bármelyik fél részéről történő, alapos ok nélküli felmondás kártérítő felelősséget von maga után.

A jogegységi határozat elvi éllel rögzíti, hogy visszterhes megbízási szerződés – alapos felmondási ok hiányában történő – azonnali hatályú felmondása esetén a megbízó köteles a megbízott kárát megtéríteni. Vagyis a megbízó abban az esetben tartozik kártérítési felelősséggel a megbízási szerződés felmondása miatt, ha értékelhető indok és alap nélkül mondja fel azt. Tehát az azonnali hatályú felmondás jogát ugyan bármikor, indok nélkül gyakorolhatja a megbízó, azonban, ha ezt alapos ok nélkül, felelőtlenül vagy önkényesen tette, szemben a jogszabályban megfogalmazott általános jogelvvel, amely szerint a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, akkor a régi Ptk. 483. § (3) bekezdése szerint a megbízottal szembeni kártérítési felelőssége fennáll.
A felmondás szabályai az új Ptk. alapján

Az új Ptk.-hoz fűzött indokolás szerint az új Ptk. célja alapvetően a kialakult gyakorlat átvétele és törvényi szintre emelése volt, ugyanis a megbízási szerződéshez kapcsolódó kiterjedt bírói gyakorlat nem vetett fel olyan szempontokat, amely a szabályozás alapvető újragondolását indokolta volna.

A fentieknek megfelelően az új Ptk. 6:278. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a szerződést bármelyik fél felmondhatja. A kommentár szerint ezt a felmondási jogot azonnali hatályú felmondási jogként kell értelmezni, ami nem azonos az új Ptk. 6:213. § (3) bekezdése szerinti felmondási idővel történő felmondással.

Az új Ptk. 6:278 (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a megbízó felmondása esetén a megbízó köteles megtéríteni a megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízott szerződésszegése miatt került sor.
A fentiek alapján a felek viszonyában csak kártérítési igény merülhet fel.